Options, IndexOptions, DirectoryIndex, ErrorDocument с .htaccess

1. Разрешаване и забрана за листване съдържанието на папка

При отваряне на адреса на сайта (URL), който няма индекс файл по подразбиране (index.html, index.htm, default.html и др.) в браузъра ще се покаже списък с файловете и папките.

Показването на файловете и папките при тази ситуация може да се забрани.

Да разрешите показване на файловете и папките за да може сървъра да изведе списък от файловете за дадена папка, използвайте следния ред в .htaccess файла:

Options +Indexes

Да забраните показване на файловете и папките и да се изведе грешка (Error 403), добавете това в .htaccess:

Options -Indexes


2. Стил на показания списък с файлове и папки

Може да покажете различен списък на файловете и папките включващ икони, размер на файловете, дата на промяна и т.н.:

IndexOptions +FancyIndexing

За изключване на този стил:

IndexOptions -FancyIndexing

Използвайте горния ред, ако желаете просто обикновенин списък на файловете и папките.


3. Промяна на индекс файла по подразбиране

За да промените файла по подразбиране (index.html, index.htm, default.html и др.) на избран от Вас файл, например novfile.html, добавете следния ред в .htaccess файла:

DirectoryIndex novfile.html


4. Персонализиране и промяна на страниците за грешки

При възникване на грешка поради извикване на несъществуващ файл или грешка възникнала при изпълнението на заявката се показват стандартни страници за грешки. За да направите собствени страници за грешки променете .htaccess файла като използвате ErrorDocument и 3 цифров код за съответната грешка:

ErrorDocument 404 /404.html

Така ще се покаже уеб страницата 404.html , ако документа който търсим не бъде открит.

Също така може да покажете текстово съобщение вместо файл:

ErrorDocument 404 "Dokumenta ne beshe nameren"


Съществуват и други кодове за грешки като:

401 : Authorization Required (част от сайта защитена с име и парола).

403 : Forbidden (част от сайта, която е забранена)

500 : Internal Server Error (грешни права на файл или грешен ред в .htaccess)

  • 30 Потребителите са намерени за полезно
Помощ за този отговор?

Подобни статии

Internal Server Error или Error 500

Internal Server ErrorThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable...

Как да изключите register_globals

Във всяка директория, в която желаете register_globals да е изключен, поставете php.ini файл със...

Как да ползвам mod_rewrite?

QHoster има инсталиран Apache mod_rewrite на всички сървъри.За да активирате mod_rewrite, е...

Изпълнение на HTML като PHP

Може да се обработи php скрипт в .html файл, трябва да добавите в .htaccess файла...

Може ли да използвам short tags в моите PHP скриптове?

Да. Настройките на PHP (short_open_tag) позволяват изпозлването на short tags в PHP скриптовете.