Articles

 VPS автоматични ъпдейти?

VPS хостинг потребителите, които ползват cPanel получават ъпдейтите автоматично. За сървърите без...

 VPS хостинг гарантирана и максимална памет

Гарантираната памет в количеството на използваемата памет резервирана на всеки VPS хостинг...

 VPS хостинг за гейм сървър?

Да това е възможно. Преди това трябва да сте проверили дали избрания VPS хостинг план покрива...

 VPS хостинг предимства

VPS хостинга Ви дава функционалността и опциите на нает сървър, но на много по-ниска цена. Имате...

 Имам ли пълен root достъп до моя VPS?

Да. С виртуалния сървър получавате root парола за достъп, чрез която имате пълни права над...

 Имам ли собствен IP адрес с моя виртуален сървър?

Да. Осигуряваме Ви собствен IP адрес с всеки виртуален сървър.Ако желаете повече IP адреси...

 Как да видя използваната памет в сървъра?

За да видите свободната памет в MB през SSH във Вашия виртуален сървър използвайте следната...

 Как да инсталирам .deb файл в Debian?

След като сте изтеглили .deb файла може да го инсталирате със следната команда:sudo dpkg -i file.deb

 Как да премахна инсталиран RPM пакет?

Ако пакета е инсталиран чрез RPM, първо открийте името на RPM пакета: rpm -qa | grep "paket"...

 Как да разархивирам .tar.bz2 файл?

Първо се убедете, че имате инсталиран bzip пакета. Ако използвате CentOS това може да направите...

 Как да спрем SELinux в Centos?

За да изключите SELinux вив Вашия нает сървър временно използвайте: echo 0 >/selinux/enforce...

 Как да създам .tar.gz архив?

Създаването на .tar.gz архив става с една команда. Използвайте следното:tar -pczf archive.tar.gz...

 Какво е VPS?

VPS (VPS хостинг) е съкращение за Virtual Private Server. VPS е изолиран сървър, който споделя...

 Проверка на отворените връзки

Ако искате да видите отворените връзки към порт 25 на Вашия виртуален или нает сървър например...

 Смяна на reverse DNS запис при VPS хостинг и нает сървър

За да промените reverse DNS запис на IP адрес, ако ползвате VPS хостинг или нает сървър трябва да...