VPS хостинг гарантирана и максимална памет

Гарантираната памет в количеството на използваемата памет резервирана на всеки VPS хостинг сървър. Това количество памет е ВИНАГИ налично за виртуалния сървър.

Максималната памет е допълнителна памет към всеки VPS хостинг сървър, която може да бъде използвана над гарантираната памет. Това е абсолютния максимум на паметта, която виртуалния сървър може да достигне във всеки един момент.

  • 26 Потребителите са намерени за полезно
Помощ за този отговор?

Подобни статии

VPS автоматични ъпдейти?

VPS хостинг потребителите, които ползват cPanel получават ъпдейтите автоматично. За сървърите без...

Имам ли пълен root достъп до моя VPS?

Да. С виртуалния сървър получавате root парола за достъп, чрез която имате пълни права над...

Имам ли собствен IP адрес с моя виртуален сървър?

Да. Осигуряваме Ви собствен IP адрес с всеки виртуален сървър.Ако желаете повече IP адреси...

Как да създам .tar.gz архив?

Създаването на .tar.gz архив става с една команда. Използвайте следното:tar -pczf archive.tar.gz...

Как да спрем SELinux в Centos?

За да изключите SELinux вив Вашия нает сървър временно използвайте: echo 0 >/selinux/enforce...