Лист на най-често срещаните Apache грешки при ползване на хостинг

Лист на най-често срещаните Apache грешки при ползването на хостинг:

Успешни клиентски заявки:

200 OK
201 Created
202 Accepted
203 Non-Authorative Information
204 No Content
205 Reset Content
206 Partial Content


Редиректнати клиентски заявки:

300 Multiple Choices
301 Moved Permanently
302 Moved Temporarily
303 See Other
304 Not Modified
305 Use Proxy


Грешки при клиентски заявки:

400 Bad Request
401 Authorization Required
402 Payment Required (not used yet)
403 Forbidden
404 Not Found
405 Method Not Allowed
406 Not Acceptable (encoding)
407 Proxy Authentication Required
408 Request Timed Out
409 Conflicting Request
410 Gone
411 Content Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Long
414 Request URI Too Long
415 Unsupported Media Type


Сървърни грешки:

500 Internal Server Error
501 Not Implemented
502 Bad Gateway
503 Service Unavailable
504 Gateway Timeout
505 HTTP Version Not Supported

  • 49 Потребителите са намерени за полезно
Помощ за този отговор?

Подобни статии

Internal Server Error или Error 500

Internal Server ErrorThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable...

Как да изключите register_globals

Във всяка директория, в която желаете register_globals да е изключен, поставете php.ini файл със...

Как да ползвам mod_rewrite?

QHoster има инсталиран Apache mod_rewrite на всички сървъри.За да активирате mod_rewrite, е...

Изпълнение на HTML като PHP

Може да се обработи php скрипт в .html файл, трябва да добавите в .htaccess файла...

Може ли да използвам short tags в моите PHP скриптове?

Да. Настройките на PHP (short_open_tag) позволяват изпозлването на short tags в PHP скриптовете.